Debug

AUTH TYPE: _ss04_adm_session__userid
USER AUTH
oo39rjaqp2f6ve34ccbgngpei6
SESSION: array (
)
SNABBANMÄLAN: false
0
Array
(
)

Auth Object
(
  [userName] => 
  [userPassword] => 
  [authType] => 0
  [session] => Session Object
    (
    )

  [hashKey] => aeip^*oSGjtEewzXP4NUv#lZv*w9cqat1qeBMiR8j@78rmD3oNu4sdordH!X7PuajRn5dybgZIE
  [userAdminLevel] => 0
  [md5] => 1
)

AUTH TYPE: Array
(
  [account.activate.php] => (([0-9A-Za-z\-]+)/([0-9A-Za-z\-]+))?/?
  [account.download.php] => ([a-z0-9\.\-\_]+)?/?
  [account.settings.php] => (Tabs/(\d))?/?
  [account.changepasswd.php] => (Tabs/(\d))?/?
  [account.start.php] => (Tabs/(\d))?/?
  [competition.php] => (([\d]+)-?([\w\d\-]+)?(/Branches/)?)?/?
  [competition.record.php] => (([1-3]{1})-([1-6]{1})/([\w\-]+))?/?
  [gallery.php] => ([\d]+)?.*?
  [medlemskort.php] => ([\d]+)?/?
  [news.php] => ((19|20)[0-9]{2}\-(0[1-9]|1[012]))?/?(([\d]+)-[\w\-/]+)?
  [profile.php] => ([\d]+)?/?
  [school.php] => ([\w\d\-]+/([\d]+)-([\w\d\-]+)/)?
  [school.notify.php] => ([\w\d\-]+/[\w\d\-]+/([\d]+)-([\w\d\-]+)/(Groups|User|Payment|Confirm|Receipt)/)?
  [shop.php] => (([\d]{5}-[\d]{2})-([\w\-]+))?/?
  [Payment.iFrame.php] => (Initialize|Receipt)/([0-9A-Za-z\-]{37}|([\d]+)\/([0-9A-Za-z\-]{32}))/
  [Payment.Initialize.php] => ([\d]+)/([0-9a-z]+)/([\d]+)/
  [user.activate.php] => (([0-9A-Za-z\-]+)/([0-9A-Za-z\-]+))?/?
  [user.bulk.email.php] => ((\d+)/(Edit|List|Confirm))?/?
  [user.download.php] => ([a-z0-9\.\-\_]+)?/?
)

Array
(
  [Id] => 1
  [Name] => Svenska
  [Locale] => sv_SE
  [Code] => sv
  [String] => sve
  [Selected] => 1
)

Array
(
  [DATE_LONG] => torsdag 30 mar 2017
  [DATE_LONG_TIME] => torsdag 30 mar 2017, 10:43
  [DATE_LONG_ABBR] => tor 30 mar
  [DATE_DAY_MONTH] => 30 mar
  [DATE_DAY_MONTH_YEAR] => torsdag 30 mar 2017
  [DATE_DAY_MONTH_HOUR_MINUTE] => 30 mar 10:43
  [DATE_SHORT] => 2017-03-30
  [DATE_DAY] => 30
  [DATE_MONTH] => mar
  [DATE_MONTH_YY] => mar 2017
  [DATE_DAY_MONTH_YY] => 30 mar 2017
  [DATETIME_SHORT] => 2017-03-30 10:43
)

Array
(
  [LBL_ADD] => Lägg till
  [LBL_CLICK_HERE] => Klicka här
  [LBL_CLOSE] => Stäng
  [LBL_DATE] => Datum
  [LBL_DATE_TIME] => Datum/tid
  [LBL_LEVELS_GROUPS] => Nivåer & Aktiviteter
  [LBL_LOADING_PLEASE_WAIT] => Sidan håller på att ladda, vänligen vänta...
  [LBL_NO] => Nej
  [LBL_PLACES_UNIT] => st
  [LBL_PLEASE_NOTE] => Observera!
  [LBL_STATUS] => Status
  [LBL_WEEK] => Vecka
  [LBL_WEEK_ABBR] => v.
  [LBL_YEAR] => år
  [LBL_YEARS_OLD] => år gammal
  [LBL_YES] => Ja
  [MSG_SYSTEM_SETTINGS_ERROR] => Systemet har konfigureringsfel och åtgärden kunde inte slutföras. Kontakta supporten för mer information.
  [AJAX_ON_ERROR] => Ett fel uppstod. Ladda om sidan och försök igen.
  [EXCEPTION_ACCESS_DENIED] => Åtkomst nekad,
  [EXCEPTION_AN_ERROR_OCCURRED] => Ett fel uppstod,
  [EXCEPTION_SESSION_EXPIRED] => Din session har upphört. Ladda om sidan och försök igen.
  [EXCEPTION_SESSION_EXPIRED_HTML] => Du har inte behörighet att se den här sidan. Det kan t.ex. bero på att din session upphört. Ladda om sidan och försök igen.
  [EXCEPTION_SYSTEM_ERROR] => Ett systemfel inträffade
  [EXCEPTION_UNAUTHORIZED] => Du har inte behörighet att se den här sidan. Vissa sidor och åtgärder kräver en högre behörighet än vad din användargrupp är satt till.
  [BTN_SHARE] => Dela
  [BTN_TWEET] => Tweeta
)

Array
(
  [path] => /om-ss04/
)

<aside id="{MODULE_ID}" class="widget">
<h3 class="widget-title"><img src="/pics/KanslietIcon.png" alt="Kansliet AB" />{MODULE_TITLE}</h3>
<div class="WidgetContent">{MODULE_CONTENT}</div>
</aside>
Array
(
  [Id] => 5
  [Parent] => 0
  [Name] => Om SS04
  [Text] => 1
  [RegEx] => 
  [Auth] => 1
  [Path] => /om-ss04/
  [Template] => 1
  [Page] => Array
    (
      [Id] => 0
      [Name] => 
    )

  [Type] => published
  [Section] => 0
  [Group] => 0
  [Link] => 
  [Author] => Array
    (
      [Id] => 2
      [Name] => Jonas Hägerhäll
    )

  [InMenu] => 2
  [IsActive] => 2
  [Datetime] => 2015-12-01 14:59:49
  [Child] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [Id] => 226
          [Parent] => 5
          [Name] => Tävlingssimmare
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/tavlingssimmare/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 32
              [Name] => qualification.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 1
          [Datetime] => 2012-09-13 15:05:21
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [Id] => 16
          [Parent] => 5
          [Name] => Kontakta oss
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/kontakta-oss/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 0
              [Name] => 
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 3
              [Name] => Ann-Catrin Norrena
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2017-02-24 09:42:58
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [Id] => 6
          [Parent] => 5
          [Name] => SS04
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/ss04/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 0
              [Name] => 
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2011-04-20 13:17:39
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [Id] => 202
          [Parent] => 5
          [Name] => SS04 Historia
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/ss04-historia/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 0
              [Name] => 
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2010-01-14 13:11:54
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [Id] => 205
          [Parent] => 5
          [Name] => En Simklubb För Alla
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/en-simklubb-for-alla/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 0
              [Name] => 
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2012-08-20 17:14:17
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [Id] => 7
          [Parent] => 5
          [Name] => Styrelse
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/styrelse/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 4
              [Name] => staff.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 3
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 15
              [Name] => Jörgen Tisell
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2015-05-02 15:49:49
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [Id] => 8
          [Parent] => 5
          [Name] => Personal
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/personal/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 4
              [Name] => staff.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 4
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2010-01-14 13:48:37
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [7] => Array
        (
          [Id] => 206
          [Parent] => 5
          [Name] => Simlärare
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/simlarare/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 4
              [Name] => staff.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 5
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2010-01-18 14:25:43
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [8] => Array
        (
          [Id] => 207
          [Parent] => 5
          [Name] => Tränare
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/tranare/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 4
              [Name] => staff.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 7
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2010-01-14 13:59:09
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [9] => Array
        (
          [Id] => 222
          [Parent] => 5
          [Name] => Tränare Teknikskolan
          [Text] => 
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/tranare-teknikskolan/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 4
              [Name] => staff.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 6
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2011-03-28 11:42:06
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [10] => Array
        (
          [Id] => 203
          [Parent] => 5
          [Name] => Information till Föräldrar
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/information-till-foraldrar/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 0
              [Name] => 
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 202
              [Name] => Tova Kibal
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2015-11-19 11:23:18
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [11] => Array
        (
          [Id] => 18
          [Parent] => 5
          [Name] => Länkar
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/lankar/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 12
              [Name] => link.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2010-01-14 12:57:38
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [12] => Array
        (
          [Id] => 15
          [Parent] => 5
          [Name] => Fotogalleri
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/fotogalleri/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 9
              [Name] => gallery.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2015-12-01 14:45:43
          [Child] => Array
            (
            )

        )

      [13] => Array
        (
          [Id] => 17
          [Parent] => 5
          [Name] => Sponsorer
          [Text] => 
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/sponsorer/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 11
              [Name] => sponsor.php
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2015-12-01 14:45:09
          [Child] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [Id] => 215
                  [Parent] => 17
                  [Name] => Sponsorsim 2010
                  [Text] => 1
                  [RegEx] => 
                  [Auth] => 1
                  [Path] => /om-ss04/sponsorer/sponsorsim-2010/
                  [Template] => 1
                  [Page] => Array
                    (
                      [Id] => 0
                      [Name] => 
                    )

                  [Type] => published
                  [Section] => 0
                  [Group] => 0
                  [Link] => 
                  [Author] => Array
                    (
                      [Id] => 2
                      [Name] => Jonas Hägerhäll
                    )

                  [InMenu] => 1
                  [IsActive] => 2
                  [Datetime] => 2011-02-24 16:45:50
                  [Child] => Array
                    (
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [Id] => 225
                  [Parent] => 17
                  [Name] => 2004 klubben
                  [Text] => 1
                  [RegEx] => 
                  [Auth] => 1
                  [Path] => /om-ss04/sponsorer/2004-klubben/
                  [Template] => 1
                  [Page] => Array
                    (
                      [Id] => 0
                      [Name] => 
                    )

                  [Type] => published
                  [Section] => 0
                  [Group] => 0
                  [Link] => 
                  [Author] => Array
                    (
                      [Id] => 202
                      [Name] => Tova Kibal
                    )

                  [InMenu] => 2
                  [IsActive] => 2
                  [Datetime] => 2015-11-19 11:55:04
                  [Child] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

      [14] => Array
        (
          [Id] => 216
          [Parent] => 5
          [Name] => Simhallskampen
          [Text] => 1
          [RegEx] => 
          [Auth] => 1
          [Path] => /om-ss04/simhallskampen/
          [Template] => 1
          [Page] => Array
            (
              [Id] => 0
              [Name] => 
            )

          [Type] => published
          [Section] => 0
          [Group] => 0
          [Link] => 
          [Author] => Array
            (
              [Id] => 2
              [Name] => Jonas Hägerhäll
            )

          [InMenu] => 2
          [IsActive] => 2
          [Datetime] => 2015-12-01 14:43:49
          [Child] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [Id] => 217
                  [Parent] => 216
                  [Name] => Ny Simhall Ritorp Solna
                  [Text] => 1
                  [RegEx] => 
                  [Auth] => 1
                  [Path] => /om-ss04/simhallskampen/ny-simhall-ritorp-solna/
                  [Template] => 1
                  [Page] => Array
                    (
                      [Id] => 0
                      [Name] => 
                    )

                  [Type] => published
                  [Section] => 0
                  [Group] => 0
                  [Link] => 
                  [Author] => Array
                    (
                      [Id] => 15
                      [Name] => Jörgen Tisell
                    )

                  [InMenu] => 2
                  [IsActive] => 2
                  [Datetime] => 2015-02-23 22:46:56
                  [Child] => Array
                    (
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [Id] => 218
                  [Parent] => 216
                  [Name] => Utbyggd Simhall Sundbyberg
                  [Text] => 1
                  [RegEx] => 
                  [Auth] => 1
                  [Path] => /om-ss04/simhallskampen/utbyggd-simhall-sundbyberg/
                  [Template] => 1
                  [Page] => Array
                    (
                      [Id] => 0
                      [Name] => 
                    )

                  [Type] => published
                  [Section] => 0
                  [Group] => 0
                  [Link] => 
                  [Author] => Array
                    (
                      [Id] => 15
                      [Name] => Jörgen Tisell
                    )

                  [InMenu] => 2
                  [IsActive] => 2
                  [Datetime] => 2015-02-23 22:23:47
                  [Child] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

  [Query] => Array
    (
      [0] => /om-ss04/
    )

)

FORCED: false
true
Array
(
  [0] => Array
    (
      [Id] => 0
      [Parent] => 0
      [Name] => Om SS04
      [Uri] => /om-ss04/
    )

)

'Kansliet.Default.tpl'
Array
(
  [Sidebar-1] => Array
    (
      [0] => sponsor-4
    )

  [Sidebar-2] => Array
    (
    )

  [Sidebar-3] => Array
    (
      [0] => calendar-5
    )

)

sponsor-4
Array
(
  [0] => sponsor-4
  [1] => sponsor-
  [2] => 4
)

Array
(
  [WidgetName] => Sponsor
  [WidgetPhraseGroup] => WIDGET_SPONSOR
  [WidgetClass] => Sponsor
  [WidgetBasename] => sponsor.php
  [WidgetSettings] => 
)

Sponsor
calendar-5
Array
(
  [0] => calendar-5
  [1] => calendar-
  [2] => 5
)

Array
(
  [WidgetName] => Kalender
  [WidgetPhraseGroup] => WIDGET_CALENDAR
  [WidgetClass] => Calendar
  [WidgetBasename] => news.php
  [WidgetSettings] => 
)

Aktuellt
array (
 0 => 'css/style.Table.css',
 1 => 'js/jquery/treeview/jquery.treeview.min.css',
 2 => 'css/style.Forms.css',
 3 => 'Widgets/AccountWidget/Css/style.Account.css',
 4 => 'Widgets/Sponsor/Css/Widget.Sponsor.css',
 5 => 'Widgets/Calendar/Css/Widget.Calendar.css',
)
array (
 0 => 'js/jquery/treeview/jquery.treeview.min.js',
 1 => 'js/jquery/jquery.autotab.min.js',
 2 => 'js/jquery/jquery.default.value.js',
 3 => 'js/script.LoggedOut.js',
 4 => 'Widgets/AccountWidget/Js/script.Account.js',
 5 => 'Widgets/Sponsor/Js/Widget.Sponsor.js',
 6 => 'Widgets/Calendar/Js/Widget.Calendar.js',
 7 => 'js/jquery/i18n/jquery.ui.datepicker-sv.js',
)
array (
)

Information

På vår webbplats använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Klicka här för mer information om cookies.