top of page

Allmänna villkor för bokning

Bokning

Alla bokningar är bindande. När du bokar en kurs hos oss skickas alltid en bekräftelse och om du väljer betala via faktura skickas även denna vid  bokningstillfället till den angivna mailadressen på medlemskontot. En serviceavgift på 14 kr tillkommer vid varje enskild bokning. 

Vi erbjuder flera betalningssätt:

• Direktbetalning med kort eller internetbank via Payex i samband med bokningen.
• E-postfaktura som innebär att fakturan skickas per email och även finns tillgänglig på medlemskontot under fliken ”Mina Fakturor”.
• På pappersfaktura och då tillkommer 50 kr i fakturaavgift.

Medlemsavgift

Obligatorisk årlig medlemsavgift om 0kr i Babysim, Minisim, Simskola och vuxenkurser
Obligatorisk årlig medlemsavgift om 250 kr i följande verksamheter: Medley-, Simiaden-, Tävlings-, Ungdoms- och Mästerskapsgrupper.
För familjer med fler aktiva kan man betala en familjemedlemskapsavgift om 450kr som då gäller för alla familjemedlemmar.

Kursavgift

Vid sen anmälan till kurser görs inget avdrag på avgiften. Betalar du med faktura behöver den betalas inom 14 dagar, fakturan förfaller 15:e dagen efter bokningstillfället. Om kursavgiften ej är betald i tid kommer en påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer 50 kr i påminnelseavgift.

Avbokningar 

Alla avbokningar eller önskemål om byten skall ske via e-post till kansli@ss04.se och är giltiga först när ni fått ett bekräftelsemail på detta. Inga avbokningar förmedlas genom simlärarna/tränarna på kanten. 

​ 

Avbokning gällande kurser i Babysim, Minisim, Simskola  

  • Plats som avbokas senare än 14 dagar innan kursstart fram till innan det andra erbjudna kurstillfället debiteras med 300 kr. 

  • Vid avbokning efter andra erbjudna kurstillfället återbetalas ingen kursavgift. 

Ovanstående gäller oavsett deltagande på lektioner. 

Vid avbokning pga. sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena minus 250 kr i administrationskostnad. Vi gör inga återbetalningar mindre än 300 kr. Alla avbokningar eller önskemål om byten skall ske via e-post till kansli@ss04.se och är giltiga först när ni fått en bekräftelse på att vi mottagit mailet. Avbokning går ej att göra till simläraren/Instruktören eller via telefon. 

 

Avbokning gällande Vuxenkurser och Crawlkurser 

  • Plats som avbokas senare än 14 dagar innan kursstart fram till 24 timmar innan första kurstillfället debiteras med 300 kr. 

  • Vid avbokning senare än 24 timmar innan kursstart återbetalas ingen kursavgift.  

Ovanstående gäller oavsett deltagande på lektioner. 

Vid avbokning pga. sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena minus 250 kr i administrationskostnad. Vi gör inga återbetalningar mindre än 300 kr. Alla avbokningar eller önskemål om byten skall ske via e-post till kansli@ss04.se och är giltiga först när ni fått en bekräftelse på att vi mottagit mailet. Avbokning går ej att göra till simläraren/Instruktören eller via telefon. 

Avbokning gällande föreningsverksamhet, terminsbaserad verksamhet med en träningsavgift. 

  • Den obligatoriska medlemsavgiften återbetalas ej. 

  • Plats som avbokas senare än 14 dagar innan terminsstart fram till det tredje erbjudna träningstillfället debiteras med 300 kr. 

  • Vid avbokning efter tredje erbjudna träningstillfället återbetalas ingen träningsavgift. 

Vänligen uppmärksamma att verksamheten är terminsbaserad och därför inte inkluderar ett fast antal tillfällen. Terminen består av träningar och även vissa arrangemang som t.ex. MiniRace. Terminsavgiften hålls nere tack vare och bygger på ett stort ideellt engagemang och intresse från våra medlemmar. OBSERVERA ÄVEN att i föreningsverksamheten med en träningsavgift blir simmaren automatiskt bokad till nästkommande termin och måste därmed alltså själv meddela att hen inte längre avser att fortsätta med simningen. Detta ska ske skriftligt till kansli@ss04.se

​ 

Avbokning privatlektioner 
Sker till kansli@ss04.se
Ombokning av lektion tidigare än 48 timmar innan lektionsstart är kostnadsfritt. 
Avbokning av lektion tidigare än 48 timmar innan lektionsstart debiteras med en avgift om 100 kr. 
Vid avbokning av lektion senare än 48 timmar innan lektionsstart sker ingen återbetalning. 

Övriga villkor

 

Ändrade tider/Inställda lektioner

Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 4 st. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Vi kan tyvärr inte kompensera eller erbjuda återbetalningar om det blir förseningar eller inställda lektioner på grund av omständigheter som SS04 inte kan råda över, t.ex. strömavbrott eller liknande tekniska funktions- eller hälsovådliga fel på simhallsanläggningen, och inte heller vid situationer av karaktären Force majeure.

Vid läger/tävlingar på annan ort

• Anmälan är bindande.

• Vid sjukdom betalas del av avgiften åter mot uppvisande av läkarintyg. Den del som återbetalas är det som SS04 kan avboka utan att få kostnad för.

• Avanmälan ska göras direkt då personen blir sjuk.

Regler vid tävlingar

Frånvaro/Strykningar
Om man blir sjuk och inte kan vara med på en tävling måste man meddela ansvarig tränare så snart som möjligt. Det gäller alltid när man inte kan vara med på en tävling, oavsett anledning. Telefon nr till ansvarig tränare framgår av tävlings PM:et. När man uteblir från en tävling utan giltig orsak, får simmaren betala sina egna startavgifter.

Tom bana
Om simmarna inte hör av sig till tränarna med strykning kommer banan bli tom. Flera arrangörer tar ut en straffavgift på 300:- för ”tom bana”. Vid dessa tillfällen debiteras simmarna i efterhand.

 


Behandling av personuppgifter enligt GDPR
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.
Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

bottom of page