Skolsim

SS04 är en simklubb för alla,  skolsim gör att vi kan lära fler att simma och hitta rörelseglädjen i vattnet.
 

Skolsimmet genomför vi för Solnas skolor i Vasalundshallen under terminerna samt Svedenbadet och Huvudstabadet när det är säsong. Till skolsimmet kommer det elever som behöver lära sig simma eller testas för att få sitt betyg i idrott. I dagsläget har vi till största del äldre elever som av olika anledningar inte lärt sig att simma. Dessa elever behöver först och främst bli trygga i vattnet då många har rädsla och okunskap om vatten. Därför är det viktigt att simläraren är lyhörd och uppmärksam på den enskilda individen.

 

Vi arbetar utefter Simförbundets Simlinje

Andas Doppa Hoppa Glida Balansera Förflytta Rotera Flyta 

Detta leder till trygg och snabb inlärning. Eftersom våra elever ofta ännu inte talar svenska språket eller kanske har en funktionsvariation så arbetar vi alltid mycket tydligt visuellt och pedagogiskt oavsett förkunskaper. Målet (och kravet enligt skolans läroplan) är att simma 200 meter bröstsim varav 50 m ryggsim i valfritt simsätt. SS04 arbetar med det simsätt simmaren känner sig mest trygg med. Väldigt ofta är det klassiskt bröstsim men för vissa är crawl mer lämpligt. Det är fantastiskt att se utvecklingen hos eleven på flera plan då simkunnigheten förändrar så mycket både fysiskt och mentalt (Jag kan!). 

Har ni några frågor, kontakta Marie Ahlsson, verksamhetsansvarig för SS04 Skolsim