top of page

Simiadengrupper

Träning: I våra Simiadengrupper tränar simmarna 3 – 4 gånger i veckan. Simmarna kör landträning regelbundet där vi bland annat jobbar med kroppskontroll, smidighet och bålstyrka.

 

MÅL: Det övergripande målet i dessa grupper utgår ifrån tävlingsdeltagande i Stockholms simförbunds regionstäckande tävling vid namn Simiaden. Simmarna i våra Simiadengrupper har hög motivation gällande träning, tävling och läger vilket visas i hög närvaro. Övergripande fokus i dessa grupper är glädje och gemenskap men med en glimt åt prestationshållet.

ÅLDER: Åldersspannet i grupperna är främst begränsat av och anpassat till tävlingsarrangemangets ålderklasser som är 9 år och upp till det året simmaren fyller 13 år

TERMINSPLANERING: På den här nivån börjar och slutar terminen i samband med skolan, men simmarna erbjuds oftast extra lovträning samt att åka iväg på läger med jämna mellanrum.

TÄVLING: Dessa simmare deltar både på flera interna och externa tävlingar.

  ​ 

bottom of page