top of page

Värdegrund

SS04s värdegrund bygger på fem grundpelare, med förutsättningen att varje medlem tar ansvar för att AGERA för att vi ska bli en sådan bra förening som möjligt. Det är vi som är i SS04 som skapar våra egna förutsättningar för en framgångsrik förening på alla sätt, det är viktigt att alla gör vad som krävs för att vi ska vara - en simklubb för alla!

A

ALLA

Vi visar omtanke och empati för alla medlemmar och stöttar både i framgång och motgång. För oss iSS04 betyder detta att vi bryr oss om alla och försöker hjälpa varandra på bästa sätt. Det är viktigtatt alla medlemmar trivs i klubben och har kul ihop. Detta för att vi verkligen skall bli En SimklubbFör Alla där alla oavsett vem du är och vad du vill med din simning känner att de får vara med.

 

G

glädje

Vi försöker alltid vara positiva när vi representerar SS04, vi tänker på hur vi uppträder och vad visäger till varandra och de personer vi möter inom simningen. Glädjen för simidrotten genomsyrarsåväl ledarnas ledarskap som simmarnas attityd på träning och tävling. I SS04 har vi roligttillsammans både i och utanför simhallen

E

Engagemang

 

SS04s medlemmar försöker vara delaktiga i föreningen, vi läser informationsutskicken och ser till attha bra kommunikation med andra i klubben. Vi ställer gärna upp för klubben i den mån som ärmöjligt, allt från att hjälpa och stötta sim-kompisar under träning/tävling, skjutsa varandra till träningeller hjälpa till som funktionär vid tävling.

R

respekt

Vi visar alla medlemmar ömsesidig respekt. Detta betyder att vi visar respekt för alla såväl tränare,simmare, motståndare, föräldrar, funktionärer och publik som vi möter inom simningen. Vi hälsaroch pratar med alla i klubben när vi träffas och lär oss varandras namn.

A

Ansvar

I SS04 tar vi ansvar för våra handlingar och SS04:s verksamhet. Varje individ skall kunna ta ansvar försitt handlande och sina handlingar i enlighet med de regler som finns för verksamheten. Ledare taralltid ett större ansvar för gruppen, dess säkerhet och verksamhet. Styrelse, personal och föräldrartar också ansvar för SS04:s verksamhet. Du är även ansvarig för ditt icke handlande d.v.s. om du intehandlar när någon gör något oansvarigt.

bottom of page