Värdegrund

SS04s värdegrund bygger på fem grundpelare, med förutsättningen att varje medlem tar ansvar för att AGERA för att vi ska bli en sådan bra förening som möjligt. Det är vi som är i SS04 som skapar våra egna förutsättningar för en framgångsrik förening på alla sätt, det är viktigt att alla gör vad som krävs för att vi ska vara - en simklubb för alla!