top of page

Detti Thinsz

Kursverksamhetschef

Ansvara och organisera klubbens kursverksamhet

Vad brinner du för i ditt arbete på SS04? Vad är det som gör att du jobbar just här?

Jag brinner för att alla, barn och vuxna ska tycka om att vara i vattnet och simma, samt att de ska känna sig trygga i vattnet och ska ha lika mycket glädje som jag har, både i och i närheten av vattnet.

08-128 168 76

bottom of page