top of page

Niklas Rajamäki

Sportchef

Ansvara och organisera klubbens simsportsverksamhet

Vad brinner du för i ditt arbete på SS04? Vad är det som gör att du jobbar just här?

Min ambition och motivation i arbetet är att skapa förutsättningar och stimulera till utveckling av organisation och individ, anställda så väl som simmare. Jag engagerar mig i SS04 för att jag ser att vi har goda förutsättningar till fortsatt utveckling som kan lyfta oss till att bli en av landets bästa simklubbar, både baserat på resultat i simbassängen men även utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

08-128 168 71

bottom of page