top of page

Coronavirusuppdatering

Råd gällande Coronaviruset och idrottsträningar Under Folkhälsomyndighetens presskonferens fredagen den 13 mars gavs riktlinjer för idrottsträningar som kan hjälpa föreningarna fatta beslut kring sin verksamhet.  Folkhälsomyndigheten menar att mindre evenemang inte behöver ställas in på grund av risk för viruset. – Det finns ingen anledning att ställa in mindre evenemang, som idrottsträningar med 10-20 personer. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen. Se presskonferensen här Coronavirus och simbassänger. Det finns inget som tyder på att Covid-19 kan spridas till människor via simbassänger så länge de är ordentligt klorerade. Läs mer HÄR. Information med anledning  av Covid-19 Solna Sundbybergs Simsällskap, SS04 har med anledning av coronaviruset fått frågor från föräldrar om förhållningssätt för verksamheten. SS04 bedriver verksamhet i Sundbyberg och Solna stad varför vi följer kommunernas riktlinjer för barn och ungdomsverksamhetenen i deras anläggningar. Vår rekommendation är att följa Utrikesdepartementets och Folkhälsomyndighetens råd. De följer hela tiden läget och händelseutvecklingen för Coronaviruset, covid-19 och rekommendationerna kan komma att ändras beroende på situationens utveckling. Som vanligt gäller att om du känner dig sjuk bör du stanna hemma och vila från träningen.

  • I dagsläget gäller våra ordinarie avbokningsvillkor.

  • Vad gäller riskbedömning och allmänna råd är rekommendationen att följa Folkhälsomyndighetens statusuppdateringar om coronaviruset. Allmäna råd

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. 1177 Vårdguiden har också uppdaterad information om coronaviruset och covid-19 Även på www.krisinformation.se finns mer information. Se även SSF´s hemsida https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/hallkollpa/evenemangresorocheventuellriskforsmittspridning


128 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page