top of page

Coronavirus och vår verksamhet HT20

Nu har höstterminens verksamhet kommit igång och vi är fortsatt mitt i den världsomfattande Coronapandemin. SS04 följer fortsatt folkhälsomyndighetens riktlinjer. Då pandemins utveckling i samhället förändras kan självklart även våra verksamhetsförutsättningar ändras under terminens gång.


För oss är hälsa och välmående hos våra simmare, medlemmar och personal av högsta prioritet. Vi känner också ansvaret att i rollen som en stor samhällsaktör visa på ansvar och respekt inför pandemin där vi gör vår del i att minska smittspridningen.


Klorering av vattnet i badanläggningarna är kalibrerad för att ta död på så väl virus som bakterier och därför är risken att Coronavirus sprids via bassängerna minimal. Badanläggningarna har rustat sig genom att öka frekvensen på städningen och desinfektering av kontaktytor.


Vi ber dig att ta ansvar och följa nedan riktlinjer för allas vår säkerhet:

· Håll minst 2 meters avstånd från andra i simhallen som inte tillhör din familj.

· Du som deltar, samt de som du delar hushåll med, ska vara fullt friska när du kommer till vår verksamhet.

· Om du varit sjuk ska du ha minst två hela symptomfria dagar innan du deltar, samma gäller om de du delar hushåll med varit sjuka.

· Duscha och tvåla er ordentligt innan ni kommer till bassängen från omklädningsrummen.

· Kom tidigast till bassängen 5 minuter innan träningen/lektionen börjar.

· Medtag så lite utrustning som möjligt upp i simhallen.

· Så få personer som möjligt ska följa med simmaren in i simhallen. De föräldrar som måste följa med in måste byta om till inomhuskläder.

· Lämna simhallen så fort träningen/lektionen är avslutad.


Vi har till hösten återupptagit våra landträningar och försöker i största möjliga mån att hålla dem utomhus. När de hålls inomhus så sprider vi ut oss så mycket som möjligt. Vi försöker att hålla nere antalet personer som samtidigt är på kanten i simhallen. Det innebär att föräldrar som inte behöver vara där ska hålla sig borta under träningarna/lektionerna.

155 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page