top of page

Bokning simskola för vuxna

Nu är det snart dags att anmäla sig till nästa omgång av vuxensimskolan, som kommer att starta mellan 21:a – 27:e mars och pågå fram till 30:e maj – 5:e juni. Ingen lektion under Påsklovet, 11:e – 17:e april.


Bokningen kommer öppna den 17:e februari kl 10:00 för befintliga medlemmar, så skriv upp detta i kalendern för att vara redo när dagen kommer. För nya medlemmar öppnar bokningen 23:e februari kl 10:00.


För att boka sig till någon av våra kurser behöver du ha ett medlemskonto på vår bokningssida, har du inte detta kan du redan nu skapa ett, så slipper du tänka på detta när väl bokningen öppnar. Du skapar ditt konto på denna sida: bokning.ss04.se. Kom ihåg att använda de personuppgifter som tillhör den personen som ska bokas till aktiviteten.

Denna period kommer att vara 10 tillfällen, vilket betyder att priset kommer justeras utifrån detta, och det kommer då kosta 1645:-.


Schema kommer läggas upp på hemsidan ungefär en vecka innan bokningen öppnar.


ENGLISH BELOW


It is almost time to make the booking for the next batch of swimming school for adults, that will be starting between March 21st - 27th, and end between May 30th – June 5th. No lesson will be held during the Påsklov, April 11th – 17th.


The booking will open Febuary 17th at 10:00, for those who are already swimming during the ongoing course right now. Make sure to write down the date in your calendar to be ready when it opens. To those that are new the booking will open Febuary 23rd at 10:00.


To book a course you will need a members account on our booking website. If you do not already have one, you can create one now, so you do not have to make one when the booking open. You can create your account here: bokning.ss04.se. Make sure to use the personal information of the person you want to book to the course.


This course period will have 10 lessons and this means that the price will change accordingly, and the course will cost 1645:-.


The schedule will be posted on our website roughly a week before the booking open.

1 197 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

댓글


bottom of page