box-upper-corner

Utbyggd Simhall Sundbyberg

box-upper-corner

Sundbybergs simhall

Den 31 januari 2015 invigdes Sundbybergs om- och utbyggda simhall. Den nya simhallen är hbt-certifierad och består av fem bassänger och en friskvårdsanläggning. I simhallen finns fem bassänger, inklusive en multibassäng med höj- och sänkbar botten. Det finns två bassänger för små barn; en liten plaskbassäng för de allra minsta och en barnbassäng med sagolandskap. Nytt är även ett soldäck som kommer att hållas öppet på sommaren. I simhallen finns fem omklädningsrum varav ett är till för besökare som har en neutral könsidentitet, för människor som av religiösa skäl inte vill byta om bland andra besökare eller för besökare med en funktionsnedsättning som kanske har en ledsagare av annat kön. Besökare byter i detta omklädningsrum om en och en helt enskilt.

Glädjande beslut i kommunfullmäktige

Ett enhälligt kommunfullmäktige beslöt den 18 juni kl.18.50 att godkänna Kultur- och fritidsnämndens begäran om investeringsmedel och genomförande av om- och utbyggnad av Sundbybergs simhall. Det blir en helt ny 25m "multibassäng" med 6 banor, med höj-och sänkbar botten samt en barnbassäng, fler omklädningsrum, soldäck, friskvårdsavdelning, personal- och förrådsutrymmen. Nya tekniska installationer för vattenrening har också inarbetats i programmet. 


I talarstolen nämndes SS04s behov av bl.a. Bengt Benson (kd) samt Annika Hirvonen (mp). Tack för Ert långa stöd. Samtliga partier röstade för men med krav på kostnadskontroll. Investeringsprogrammet är 126 Mkr. Prelimiminär invigning hösten 2014.SS04 är mycket glada över kommunfullmäktiges beslut och ser fram emot den nya bassängen.
 

Förstudien avseende en ny- och ombyggnad av simhallen pågår (våren 2012)

Kultur och Fritidsnämnden utreder f.n. projektet med simhallen. SS04 har träffat såväl projektledare som projektmedlemmar i en positiv och konstruktiv anda. Projektgruppen rapporterar sin förstudie under maj till Kultur och Fritidsnämnden som enligt plan fattar beslut om ett konkret program Juni. Detta program tillställs kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut september 2012.

Det skulle med en optimistisk tidsplanering innebära byggstart våren 2013 och färdigställt hösten 2014.

 

Kommunstyrelsen i Sundbyberg beslutade 2011-11-21:

Arbetet med att bygga ut simhallen kommer att prioriteras med målsättningen att utbyggnaden ska kunna påbörjas 2012-13. Möjligheten att öppna upp delar av simhallen för utomhusbad sommartid ska ses över i samband med detta.

Politikerna börjar svänga om i positiv riktning avseende en utbyggd simhall i Sbg.

Minnesanteckning förd vid politiskt möte 2011-03-15

Jan Jogell (s) tillägger att den politiska ledningen är enig om att ett utomhusbad på Golfängarna inte är lämpligt utan att vi i stället bör undersöka möjligheterna att bygga ut simhallen med en extra bassäng. Det finns uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i budget 2011 om detta. En extra bassäng är prioriterat, därefter ska även möjligheterna att bygga ett utomhusbad undersökas. Jan menar att de prioriterade satsningarna nu är ridhus och simhallen. Annika Hirvonen (Mp) tillägger att utbyggnaden av simhallen är akut om vi ska kunna fortsätta bedriva simundervisning och ge allmänheten tillgång till den. Hon undrar också om det nu är möjligt att ha simhallen öppen under sommaren

--------------------------------------------

Enligt ett enhälligt beslut i kultur och fritidsnämnden den 22 april 2010 skulle en projektering av en utbyggd simhall med ny tränings- och undervisningsbassäng påbörjas under hösten 2010. Målet var en färdig bassäng 25m x 12m (6 banor) 2012. 

Den 14 juni  beslutade kommunfullmäktige att frågan skulle bordläggas för att samordna planeringen med en eventuell multisportansläggning på Idrottsplatsen. 

Vi inom SS04 menar att en utbyggd simhall ej påverkar planeringen av Idrottsplatsen och befarar att frågan skjuts på en odefinierad framtid. Samtidigt är platsbristen akut för simskoleundervisning och simsport.  

I den politiska majoritetens (S+Mp+C+Kd) budget  för 2011 samt plan 2012-13 framlagd och godkänd av kommunfullmäktige den 2010-12-20 finns följande mål:

Utöver de överenskomna satsningarna som finns i handslaget ska simhallen byggas ut. Det ska även finnas möjlighet till bad sommartid i Sundbyberg, exempelvis genom badbussar, soldäck på simhallen, och att delar av simhallen kan öppnas upp under sommaren. Vi vill dessutom pröva möjligheten att bygga en utomhusbassäng i anslutning till simhallen eller annan lämplig plats.

Tyvärr är förstudie och programarbete enligt budget planerad först till 2012 !

Vi uppmanar därför samtliga politiska partier i Sundbyberg att snarast medverka till att slutföra beslutet i kultur och fritidsnämnden och ta ett definitvt beslut i kommunfullmäktige att bygga ut simhallen !

 

Förslag enligt stadsarkitekt Karin Milles.

 
box-lower-corner box-lower-corner
box-upper-corner

Logga in

box-upper-corner


Glömt lösenordet?
box-lower-corner box-lower-corner
box-upper-corner

Viktiga nyheter

box-upper-corner
sep 7

Vuxen kurser

18 aug 2015 10:44

Nu går det att anmäla sig till våra vuxenkurser!

Vuxensimskola samt crawlkurser med start i september.

Har du gått ett flertal crawlkurser? klicka på läs mer.


box-lower-corner box-lower-corner
box-upper-corner

Kalender

box-upper-corner
Preloader
box-lower-corner box-lower-corner
 

© Solna Sundbyberg Simsällskap 04  •  Badhusplanen 2 169 55 Solna  •  08 83 79 89  •  bg 5453-7204  •  info@ss04.se  •  0.0769 sek  •  Powered by KanslietOnline™