box-upper-corner

Ny Simhall Ritorp Solna

box-upper-corner

Våren  2015: SS04 fortsätter att bedriva opinionsbildning och uppvakta samtliga politiska partier i Solna

 

Solnas politiska allians beskriver sin avsikt hösten 2014

Solna är också i behov av en simhall och vi har för avsikt att bygget av denna ska påbörjas under mandatperioden. Vi ser goda möjligheter att genom olika samarbeten dela på kostnaden med andra aktörer och ska säkerställa att simhallen byggs med ekonomiskt ansvar
 

SS04 i möte med Solna stads högsta politiska ledning

Den 24 augusti 2012 träffade SS04 (Jan Sigurdh, Jörgen Tisell, Jonas Hägerhäll) Kommunstyrelsen ordförande Pehr Granfalk (m), vice ordf. Anders Ekegren (f) samt Kommundirektör Kristina Tidestav. SS04 redogjorde för den akuta situation med akuta köer och banbrist och vad SS04 kan erbjuda staden. Solna stad betonade att uppdraget låg fast att fortsätta upphandling av ny simhall. SS04 bjöds in i det fortsatta arbetet. SS04 kommer att positivt och konstruktivt bidra till en lösnings som är anpassad för allmänhetens krav på simskola, teknikskola, träning- och tävlingsverksamhet samt motionssim. En anläggning anpassad för en befolkning i Solna i närheten av 90.000 med ett tidsperspektiv på minst 25 år. Detta ställer krav på långsiktighet och en anläggning med kapacitet anpassad för behoven.   

Protokoll Kommunstyrelsen 20120618  - Ny simhall i Ritorp (KS/2010:62)  

Stadsledningen kan konstatera, efter att ha analyserat resultatet av förhandlingen med anbudsgivarna, att den verksamhet och det innehåll som staden förväntat sig i samband med upphandlingen inte motsvarar den ekonomiska belastningen som anbuden innebär. Anbudsgivarna har helt enkelt inte använt sig av all de möjligheter som förfrågningsunderlaget medger. För Solna Stad innebär det att förutsättningarna för att genomföra projektet i enlighet med den beslutade inriktningen inte föreligger då och föreslår därför kommunstyrelsen att staden utnyttjar rätten att avbryta upphandlingen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen avseende finansiering, byggnation, drift och underhåll av ny simhall i Solna.

Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen utreda andra lösningar för en ny simhall i Solna

 

Solna Stad avbryter upphandling av av ny simhall (KS/2010:62 den 2012-06-18) 

Solna har genomför en s.k. OPS upphandling av den nya simhallen och efter utvärdering av givna bud ej ansett att anbuden uppfyller kraven och är inom ramen för för projektet budget. Stadsledningen föreslås att tillsammans med kultur - och frituidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret utreda andra lösningnar för en ny simhall i Solna. SS04 beklagar återigen den försening som detta medför och kommer träffa ledningen för Solna stad så snart som möjligt under augusti/september.

 

Komplicerat och komplext

SS04 har 20 april 2012 varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (m). Han hänvisar till upphandlingssekretess samt att ärendet är komplicerat och komplext.  Inga besked ges överhuvudtaget. Han ber att återkomma när det finns information. Ärendet är minst sagt försenat ett år. 

 

Stort idrottspaket klubbat av kommunstyrelsen (Bloggat av Anders Ekegren 2012-02-07)

Staden arbetar också med att Solna skall få en ny simhall i Frösunda. Detta ärende är dock så stort att det kräver ett särskilt beslut. (SS04 konstaterar att staden är rejält försenad) 

 

Ny simhall i Frösunda (Bloggat av Anders Ekegren 2011-03-06)

Solna stad behöver en ny simhall. Den gamla i Vasalundshallen har tjänat solnaborna väl under många år, men den behöver ersättas med en ny och fräsch.Nu arbetar vi med  upphandlingen av Solnas nya simhall. Simhallen, som ska ligga i Frösunda genomförs som ett OPS-projekt, d v s den aktör som vinner upphandlingen ska finansiera, bygga, driva och underhålla den nya simhallen. Upphandlingen, som är Solna stads första OPS-projekt, går ut på att den vinnande aktören tecknar ett 25-årigt arrendeavtal för att på den arrenderade marken bygga och under en minsta tid om 25 år driva simhallen. Simhallen kan drivas tillsammans med andra verksamheter som gym, andra idrottsverksamheter, handels- och servicefaciliteter, som den vinnande aktören anser att det finns affärsmässiga förutsättningar för att bedriva i anslutning till anläggningen. Den nya simhallen kommer att ligga nära både Ulriksdals IP och den framväxande Arenastaden. Den ska vara en attraktiv och modern anläggning, som ska kunna användas av allmänhet, föreningsliv och stadens verksamheter.

Simhallen ska innehålla huvudbassäng, undervisningsbassäng, omklädningsrum, servering och andra tillräckligt stora ytor. Anläggningen ska även vara trygg och säker samt uppfylla högt ställda krav på miljö och tillgänglighet personer som har något funktionshinder. Föreningslivet i Solna (Läs: SS04) bedriver omfattande verksamhet i den nuvarande simhallen och arrangerar simskola med cirka 2500 platser per år, träningar och tävlingar. Den nya simhallen ska kunna rymma denna verksamhet och staden kommer att betala en årlig ersättning för nyttjande av tjänster i simhallen som simskola, simträning och tävling. Jag räknar med att kommunfullmäktige före sommaren slutligt kan ta ställning till projektet. Det betyder att någon gång under 2013 kan förhoppningsvis den nya simhallen öppna för allmänheten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu är första steget taget för att kunna bygga en ny simhall i Solna (2010-01-21).

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplanen för en ny simhall i stadsdelen Frösunda

- Det här är oerhört positivt för solnaborna. Det kommer att bli en modern anläggning som passar alla åldrar. Många solnabor har länge efterfrågat en ny simhall och det är roligt att vi nu har kommit så här långt i arbetet att vi har tagit beslut om detaljplanen, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna. Den kommer att ligga i Ritorp, på andra sidan Kolonnvägen från Arenastaden

 

       Start för upphandling av Solnas nya simhall (2010-05-04)      

 

Nu startar upphandlingen av Solnas nya simhall. Simhallen, som ska ligga i Frösunda genomförs som ett OPS-projekt, d v s den aktör som vinner upphandlingen ska finansiera, bygga, driva och underhålla den nya simhallen.

Upphandlingen, som är Solna stads första OPS-projekt, går ut på att den vinnande aktören tecknar ett 25-årigt arrendeavtal för att på den arrenderade marken bygga och under en minsta tid om 25 år driva simhallen. Simhallen kan drivas tillsammans med andra verksamheter som gym, andra idrottsverksamheter, handels- och servicefaciliteter, som den vinnande aktören anser att det finns affärsmässiga förutsättningar för att bedriva i anslutning till anläggningen.

Föreningslivet i Solna (Läs: SS04) bedriver omfattande verksamhet i den nuvarande simhallen och arrangerar simskola med cirka 2500 platser per år, träningar och tävlingar. Den nya simhallen ska kunna rymma denna verksamhet och staden kommer att betala en årlig ersättning för nyttjande av tjänster i simhallen som simskola, simträning och tävling.

 

Upphandlingen genomförs av Kultur och Fritidsförvaltningen och leds av Kennet Siverling.

SS04 har fortlöpande dialog med Solna Stad för att på bästa sätt tillvarata simsportens möjligher

 

2010-12-30 : Nu har staden klarat av prekvalificeringen (steg 1 i en förhandlad OPS-upphandling). Kommunstyrelsen tog 2010-12-06 beslut om ett förfrågningsunderlag (upphandlingssekretess KS/2010:62) som de prekvalificerade nu räknar på för att återkomma med ett "skarpt" anbud till staden.

 

Föreslagen planlösning Ritorp, på andra sidan Kolonnvägen från Arenastaden

box-lower-corner box-lower-corner
box-upper-corner

Logga in

box-upper-corner


Glömt lösenordet?
box-lower-corner box-lower-corner
box-upper-corner

Kalender

box-upper-corner
Preloader
box-lower-corner box-lower-corner
 

© Solna Sundbyberg Simsällskap 04  •  Badhusplanen 2 169 55 Solna  •  08 83 79 89  •  bg 5453-7204  •  info@ss04.se  •  0.2289 sek  •  Powered by KanslietOnline™